Artikelinformatie Nalichtende Producten

Nalichtende Producten

Fotoluminescente materialen worden op beperkte schaal in ons land toegepast, maar kunnen in veel gevallen voorzien in een uitstekend aanvulling op de bestaande noodverlichting.
M.n. voor veiligheidssignalisatie, vluchtroute aanduiding, in gebouwen en bijv. tunnels maar ook in bedrijfshallen zijn de mogelijkheden legio.

Wij geven een overzicht van de vele toepassingen van fotoluminescente materialen, die mits voorzien van de juiste kwaliteit en lichtsterkte een  heldere lichtopbrengst gedurende vele uren garanderen.
Opmerking: fotoluminescente materialen zijn uitsluitend bedoeld als uitbreiding en aanvulling op bestaande elektrische armaturen, maar kunnen deze niet vervangen.

WETGEVING

ARBO regeling hoofdstuk 8 veiligheids- en gezondheidssignalering:

Artikel 8.6 Noodinstallatie
Signaleringen die een energiebron behoeven, zijn voorzien van een noodinstallatie voor het geval dat deze energiebron uitvalt (toelichting: fotoluminescent materiaal wordt via aanlichting opgeladen, bij lichtuitval functioneert het materiaal zelf als noodinstallatie)

In verband met het gebruik van fotoluminescente signalering, de projectie hiervan en de gebruikte formaten:

NEN-EN 1838/1999: toegepaste verlichtingstechniek noodverlichting:
Er verschijnen technieken op de markt die, wanneer ze worden toegepast in vluchtroutes als aanvulling op de gebruikelijke noodverlichting, hiervan de effectiviteit kunnen verhogen. Veel angst en verwarring kan worden verminderd door strategisch geplaatste signaleringen die de uitweg uit een locatie aangeven. Het is erg belangrijk dat vluchtroutes naar uitgangen duidelijk zijn gemarkeerd en altijd zichtbaar en bruikbaar zijn wanneer de locatie in gebruik is. Pictogrammen met tekst Uit, uitgang, nooduitgang en dergelijke zijn al jaren niet meer toegestaan.